T-578/2014 KŠ Javna nabavka usluga u postupku j.n. male vrednosti - Košenje i održavanje čistoće u okolini EEO u Ogranku Kruševac

14.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru