T-599/2014 KŠ Javna nabavka usluga - Održavanje vozila

15.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.11.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda