T-599/2014 KŠ Javna nabavka usluga - Održavanje vozila

18.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.06.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

09.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5, 10, 12

2.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

5.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

5.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

12.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

6.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

6.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

6.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

6.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

30.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.