T-665/2014 KŠ Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na teritoriji Ogranka Kruševac

09.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

10.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.