T-709/2014 KŠ Javna nabavka usluga - Usluge restorana

16.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru