T-71/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije, oprema za neprekidno napajanje, oprema za telekomunikacione sisteme

19.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

12.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

12.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.