T-88/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje elektroenergetskih objekata - gotov beton i betonski proizvodi

8.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija