T-88/2014 KŠ Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje EEO po partijama

2.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.6.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

14.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.