T-90/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

29.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru