T-121/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

12.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije - partija 8

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.