T-137/2015 KŠ Nameštaj za Ogranak Kruševac

13.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru