T-181/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Gotov beton i betonski proizvodi

18.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.