T-190/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

15.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.