T-206/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Dobra za bravarsku radionicu

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru