T-216/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila

15.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.