T-246/2015 KŠ Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za ograđivanje TS 35/10kV "Autobuska stanica"

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka nabavke