T-303/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Komisija za tehnički pregled 110/35/10 kV Aleksandrovac

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru