T-421/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na teritoriji Ogranka Kruševac

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru