T-466/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Transportne usluge prevoz opreme i materijala i usluge podizanja tereta dizalicom nosivosti preko 20 tona u Ogranku Kruševac

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka nabavke