T-477/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Usluga fizičko tehničkog obezbeđenja objekata u Ogranku Kruševac

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru