T-536/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata

5.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru