T-545/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Usluge izrade projekta u postupku legalizacije

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru