T-583/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Usluga popravke biro opreme, bele tehnike, klima uređaja

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.