T-613/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Usluge izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i tipske pravce i sl.

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka nabavke