T-625/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Usluga štampanja i fotokopiranja

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka nabavke