T-654/2015 KŠ Javna nabavka usluga - Tehnički pregled objekata elektroenergetskih objekata

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka nabavke