T-673/2015 KŠ Javna nabavka radova - Građevinski radovi za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Kruševac

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.6.2015. godine
Izmena javnog poziva za podnošenje ponuda

22.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru