T-682/2015 KŠ Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Kruševac

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru