T-17/2013 Javna nabavka dobara - Fiksni i mobilni telefonski aparati

17.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru