T-21/2013 Javna nabavka dobara - Monitori za računare, kertridži i ribon trake za štampače

22.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.10.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.11.2013. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

15.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.