T-23/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za sanaciju elektromreže ED Kraljevo

09.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru