T-278/2014 KV Javna nabavka usluga male vrednosti - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

9.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.12.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

12.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.12.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru