T-113/2014 KV Javna nabavka dobara - Gotov beton i betonski proizvodi u Ogranku Kraljevo

17.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.06.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

17.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.