T-124/2014 KV Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Kraljevo

06.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.