T-139/2014 KV Javna nabavka - Potrošni materijal - toneri, ketridži

12.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

10.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru