T-163/2014 KV Javna nabavka usluge - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku Kraljevo

14.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

23.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.