T-212/2014 KV Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

13.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.