T-213/2014 KV Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

10.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

01.08.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

17.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.