T-215/2014 KV Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

23.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

14.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.