T-32/2014 KV Javna nabavka dobara - Sitan inventar i alat

31.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru