T-324/2014 KV Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata

26.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru