T-342/2014 KV Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

28.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

16.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.