T-401/2014 KV Javna nabavka radova - Građevinski radovi za investicije na EEO 10(20) kV

28.5.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.