T-517/2014 KV Javna nabavka usluga - Održavanje personalnih računara

15.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.11.2014. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru