T-535/2014 KV Javna nabavka usluga - Usluga održavanje lokalnih štampača i punjenje tonera

11.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka