T-690/2014 KV Javna nabavka usluga - Usluga izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i tipske pravce i sl.

13.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru