T-70/2014 KV Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije, oprema za neprekidno napajanje, oprema za telekomunikacione sisteme

14.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

26.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

31.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.