T-708/2014 KV Javna nabavka usluga - Usluga restorana

24.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

19.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

21.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

21.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

27.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.