ODS–KV–0273–15 Javna nabavka usluga - Usluge održavanja i popravke hidraulike sa atestiranjem

2.2.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.3.2016. godine
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma