ODS–KV–0298-15 Javna nabavka radova - Izgradnja platoa za razvrstavanje i skladišta za privremeno odlaganje otpada i opasnog materijala u Ogranku Kraljevo

26.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

5.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

27.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru